Våre medlemskap

SOMMERKORT

Medlemskap: SOMMERKORT

SOMMERKORT

KORTIDSMEDLEMSKAP (gjelder trening t.o.m 31.8.19)

Basis Høvleriet kr 1200 Pluss Høvleriet og Brødløs inkl CrossFit kr 1500

MÅNEDSMEDLEMSKAP
1 mnd basis Høvleriet kr 499
1 mnd pluss Høvleriet og Brødløs inkl CrossFit kr 599

Spenst Pluss 12 mnd. . . . . 669,- pr. mnd. VELG

Spenst Basis 12 mnd. . . . . 569,- pr. mnd VELG

Student Pluss 19 år+ . . . . kr 569/mnd VELG

Student Basis 19 år+ . . . . kr 469/mnd VELG

Senior Pluss 12 mnd. . . . . kr 589/mnd VELG

Senior Basis 12 mnd. . . . . kr 489/mnd VELG

Ufør Basis 12 mnd. . . . . kr 489/mnd VELG

Spenst Brødløs Express . . . . kr 299/mnd VELG

Express 

Tilbudet gir deg tilgang til vår Express avdeling på Brødløs. 

Student Høyskolen Basis . . . . kr 399/mnd VELG

Ufør Pluss 12 mnd. . . . . kr 589/mnd VELG

Spenst Brødløs Express inkl. CrossFit . . . . Kr 599/mnd VELG

Express + Inkl. CrossFit 

Tilbudet gir deg tilgang til begge avdelingene på Brødløs, Express + CrossFit. 

Velkommen!

Student Basis 15-18 år . . . . kr 399/mnd VELG

Spenst Halden avd. Høvleriet
Walkersgate 10
1771 Halden
Tlf. 69 19 19 88
E-post halden@spenst.no

Spenst Halden avd. Brødløs
Grønliveien 3
1782 Halden
Tlf. 69 19 19 88
E-post halden@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern