Aktiv på dagtid


Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Råde, Rygge, Hvaler, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Våler, Trøgstad og Aremark kommune, og står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføreytelse
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosial støtte
  • Eller som jobber i en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv-avtale)
 
Les mer om Aktiv på dagtid her.
 
Se sesongens timeplan for hvilke dager og treningstimer som gjelder på Spenst Halden Høvleriet.
 
Ta gjerne kontakt med oss på senteret for spørsmål.

Spenst Halden avd. Høvleriet
Walkersgate 10
1771 Halden
Tlf. 69 19 19 88
E-post halden@spenst.no

Spenst Halden avd. Brødløs
Grønliveien 3
1782 Halden
Tlf. 69 19 19 88
E-post halden@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern