20 timer á 50 minutter sammen med din PT. Du får i tillegg målt din kroppssammensetning ved hjelp av kroppsanalyser underveis i programmet. Regelmessig oppfølging for å etablere gode treningsrutiner og bli selvgående på trening!