Aktiv På Dagtid

Aktiv på dagtid er et treningstilbud til deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en trygdeytelse.

Aktiv På Dagtid er for alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Råde, Rygge, Hvaler, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Våler, Trøgstad og Aremark kommune, og som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføreytelse
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosial støtte
  • Eller som jobber i en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv-avtale)

 

Les mer om Aktiv på dagtid her.

Se sesongens timeplan for hvilke dager og treningstimer som gjelder på Spenst Halden Høvleriet.

Ta gjerne kontakt med oss på senteret for spørsmål.